Rezervasyon opsiyon sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. Mağduriyet yaşamamanız
adına lütfen rezervasyon işlemi sonrasında 444 1 664 numaralı çağrı merkezimizi arayarak
opsiyon tarihinizi teyit ediniz.
HİZMET SÖZLEŞMESİ (biletali.com.tr Hizmet Sözleşmesi)
Biletali.com.tr’den uçak, otobüs, feribot, tren bileti ve sigorta poliçesi de dahil olmak üzere herhangi bir
alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve Biletali.com.tr’yi söz konusu
amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ve kişisel verilerinizi ihlal etmediğini beyan, taahhüt ve
kabul etmiş bulunmaktasınız. Sitemizden söz konusu alışverişlerinizi gerçekleştirmeden önce “Hizmet
Sözleşmesini Okudum Ve Kabul Ediyorum” yazılı kutucuğu işaretleyiniz. İş bu Biletali.com.tr Hizmet
Sözleşmesi’ni okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen Biletali.com.tr'yi kullanmaktan
vazgeçin. Biletali.com.tr’yi kullanmaya devam etmeniz durumunda aşağıdaki koşulların tarafınızdan kabul
edildiği anlamına gelecektir. Sözleşmedeki şartlara uyulmadığı takdirde Biletali.com.tr, maddi ve manevi
hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, sözleşme şartlarına uyulmaması halinde doğacak tüm maddi ve
manevi zararlardan, hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
1- GENEL
1.1. Biletali.com.tr, “İncilipınar Mah. Prof Muammer Aksoy Blv. No:24/C Şehitkamil/Gaziantep”
adresinde ikamet eden Gaziantep Ticaret Odası’nın 28279 sicil sayısında kayıtlı, 0033040662100016
MERSİS numarasına sahip Akort Turizm Seyahat İnşaat Sanayi İç ve Dış Tic Ltd Şti (bundan böyle kısaca
"Biletali.com.tr" olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup, sunulan tüm seyahat ve sigorta hizmetleri
Biletali.com.tr tarafından ya da Biletali.com.tr’nin anlaşmalı olduğu 3. gerçek ve tüzel kişiler tarafından
sağlanmaktadır.
1.2. İşbu Hizmet Sözleşmesi ayrıca, Biletali.com.tr hizmetlerinden yararlanacak olan bütün Kullanıcılar'la
ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.
1.3. Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, yapılan her türlü uçak bileti satış işlemleri, Türsab’a bağlı 3960
numaralı A sınıfı bir acente olan Akort Turizm Seyahat Acentası tarafından gerçekleştirilmektedir.
1.4. Biletali.com.tr’nin, sunmuş olduğu tüm içerik ve  hizmetleri ayrıca ücretlendirme; komisyon, reklam,
sponsorluk ve benzeri kalemler üzerinden gelir elde etme hakkı saklıdır.
2- TANIMLAR
2.1. TAŞIYICI FİRMA(LAR) : Biletali.com.tr’de bulunan hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığı
yapan firmaları veya gerçek/tüzel kişi yahut kurumları ifade eder.
2.2. SİTE: Biletali.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin
sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan İos/Android Mobil uygulamalar,
mobil/masaüstü web siteleridir.
2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden
SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)dır.
2.4. KULLANICI(LAR): Biletali.com.tr’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen, hizmet satın alan ve
rezervasyon yapan tüm gerçek ve tüzel kişi(ler)dir.
2.5. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her
türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat ve benzeri yazılı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.
3- GENEL ŞARTLAR

3.1. Biletali.com.tr, Site'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini
sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmalara rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve
aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı,
pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla
bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde,
açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca Biletali.com.tr, Site
dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İçerikler'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen
serbesttir.
3.2. Biletali.com.tr'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve
şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem
ve eylemdeki tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Biletali.com.tr ve/veya
başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde
bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Biletali.com.tr'ye açıkladığı her türlü
kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Biletali.com.tr'ye ve partnerlerine açıkladığı sırada her türlü biçimde
kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması
konusunda Biletali.com.tr’ye muvafakat verdiğini, Biletali.com.tr’nin bu bilgileri paylaşmasından dolayı
uğraması muhtemel her türlü zarardan Kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili lütfen 7. MADDE’yi inceleyiniz. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan
resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve
listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile
gerekse de başka yollarla Biletali.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul
ve taahhüt etmektedir.
3.3. Kullanıcılar, Biletali.com.tr'ye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bütün bilgilerin ve
İçerikler'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Biletali.com.tr, Kullanıcılar tarafından
iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerikler'in
doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti
etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
3.4. Kullanıcılara, Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak
faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Biletali.com.tr'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak,
kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
3.5. Biletali.com.tr, Site dâhilinde sunulan hizmetleri ve İçerikler'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı
tutmaktadır. Biletali.com.tr, bu hakkını hiçkimseye hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden
kullanabilir. Kullanıcılara, bu Sitede paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve
eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Biletali.com.tr, Kullanıcıların doğru olmayan veya eksik bilgilerden
doğan zararları da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Biletali.com.tr içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse
bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek
zorundadır.
3.6. Biletali.com.tr, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası
dahilinde Kullanıcılar ve diğer taraflarla (Biletali.com.tr’nin bağlı şirketleri veya 3. gerçek ve tüzel kişi
hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir
veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
3.7. Biletali.com.tr Kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, konumunu, cihaz bilgisini, elektronik
posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı
(browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri Kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler
kapsamında kullanabilir. Site’nin çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği TC kimlik numarası, satın
alma işleminin gerçekleşmemesi halinde Sitede saklanmayacaktır. Kullanıcılar gönderdikleri bu bilgilerden
doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.8. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre Biletali.com.tr, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan
iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme
kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre sigorta, ulaşım ve
konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye
karşı doğrudan sorumludur. Biletali.com.tr sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi
halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
3.9. Kullanıcıların bileti satın almadan önce bilete ilişkin bilgileri dikkatlice kontrol etmeleri
gerekmektedir, zira bilet iadesi sadece Taşıyıcı Firma’nın belirlediği kurallar çerçevesinde
yapılabilmektedir. Kullanıcı kaynaklı yanlış satın alınan biletlerden ve doğacak zararlardan Biletali.com.tr
hiçbir sorumluluk kabul etmez.
3.10. Satın alınan bilet, üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergah için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün ve saatte
kullanılmayan bilet geçersiz sayılacaktır. Kullanılmayan biletten Kullanıcılar maddi/manevi herhangi bir
hak talep edemez.
3.11. Biletali.com.tr'den yapılan işlemlerde Taşıyıcı Firma’nın belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır.
Kullanıcıların Biletali.com.tr aracılığıyla satın alınan biletlerde görüntülenecek bagaj hakkını geçmesi
halinde ilgili Taşıyıcı Firma kilogram ve/veya adet başına ücret talep etmek hakkına sahiptir. Taşıyıcı
Firmalar müzik, spor, kişisel yaşam araçları vb. aletleri Kullanıcıların yanında taşımak istemesi halinde ayrı
ücret talep edebilecektir. Bu ücretlerden Biletali.com.tr sorumlu değildir.
3.12. Bilet bilgi kartları, sadece bilgilendirme amaçlı olup, mali işlemlerde geçerliliği bulunmamaktadır.
3.13. Biletali.com.tr, Taşıyıcı Firma ücret kuralları çerçevesinde yapılacak biletleme işlemleri için ilgili
Taşıyıcı Firmalar tarafından uygulanan Hizmet Bedelini tahsil etmektedir.
3.14. Taşıyıcı Firma(Lar) uygulamakta oldukları ücretleri haber vermeden değiştirebilir. Kullanıcı'nın
rezervasyon yaptırmış olmasına rağmen, biletin satın alınmasından önce olabilecek fiyat artışları ve
devletin vergi oranlarında yapacağı yeni uygulamalar, zamlar ya da yeni kararları, Biletali.com.tr'nin satış
sistemi dışındaki sebeplerden oluşacak fiyat farklarından ve/veya ilavelerinden Biletali.com.tr sorumlu ve
yükümlü değildir.
3.15. Kullanıcılara Biletali.com.tr üzerinden satın aldıkları Seyahat Sigortalarında anlaşmalı olduğu sigorta
şirketinin kuralları geçerlidir.
3.16. Biletali.com.tr, Site veya mobil uygulama üzerinde yer alan Kullanıcı ve Taşiyici Firma bilgilerinin
içeriğinden sorumlu tutulamaz. Taşıyıcı Firma(Lar) ve Kullanıcı(lar) arasında doğabilecek
uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Biletali.com.tr hiçbir şekilde ve surette sorumlu
tutulamaz.
3.17. Biletali.com.tr, İşbu sözleşmede yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Kullanıcıya(lara) sunulan
tüm bilgiler ve vaatler hizmetin gerçekleşmesine kadar geçerli olup bu hizmetten sonra Taşiyici Firma
tarafından işbu sözleşmede verilen bilgi ve vaatlerle bağlı değildir.
3.18. Biletali.com.tr, Taşiyici Firma’nın Kullanıcıya(lara) tazminat ödemesini gerektiren herhangi kaza,
gecikme vb. olaylar nedeniyle hiçbir şekilde maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez.
4- ÖZEL ŞARTLAR
4.1- HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN ŞARTLAR
4.1.1. Biletali.com.tr üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik
işlemleri, TÜRSAB’a A-3960 belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Akort Turizm Seyahat Acentası tarafından
yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirketler tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde
Biletali.com.tr yetkilidir.
4.1.2. Biletali.com.tr'den yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve
Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu
şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti
yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır.
Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, Taşiyici
Firma’nın Kullanıcı ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun
geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda
Biletali.com.tr’nin sorumlu olmadığını kabul eder. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli,
video, wifi, koridor adedi, yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve
Biletali.com.tr bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez ve herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Taşiyici
Firma uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Kullanıcılar, her bilet satış ve rezervasyonunda, Hizmet Sözleşmesinin onaylanmasıyla birlikte, Taşiyici
Firma şartlarını ve iş bu sözleşmeyi okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.
Kullanıcı, bu hükümlere aykırılık durumunda hukuki, cezaii maddi ve manevi tüm sorumluluk ve
yükümlülüklerin kendine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.3. Ödeme: İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri sadece Visa, Master Card ve
American Express Kredi kartları ve banka kartları ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir.
4.1.4. Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası)
girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından
sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için
kullanılan karttan tahsil edilir.
4.1.5. Site üzerinden yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure
kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Biletali.com.tr, fraud (dolandırıcılık) şüphesi
bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcıdan ek teyit
sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Biletali.com.tr biletlemeyi iptal
edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla
bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcılar sorumludur, Biletali.com.tr
bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez ve sorumlu/yükümlü değildir.
4.1.6. İptal / İade: Biletali.com.tr’den almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız Taşiyici Firma iptal, iade
ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı
olarak değişiklik gösterebilir. Taşiyici Firma, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda,
satın aldığınız bilet ve hizmetlerin biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca Taşiyici Firma kurallarına
göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına dahil
olan biletlerde genellikle herhangi bir İptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi kategorisinde iptal, iade
ve değişiklik koşulları Taşiyici Firma kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Business (veya
benzeri) kategorilerine ait biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun
kuralına göre değişiklik gösterebilir.
4.1.7. İadesi mümkün olan veya ilgili Taşiyici Firma tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi,
bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi
kartına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda bankalardan
bilgi alınabilir.  Biletali.com.tr, banka veya kart kaynaklı yaşanan gecikmelerden dolayı maddi ve/veya
manevi hiçbir sorumluluk kabul etmez ve maddi ve/veya manevi hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.1.8. Uçuş Hakkının Kullanılmaması ve/veya uçuşa gelinmemesi halinde, iptal ve iade işlemlerinde, bazı
Taşiyici Firma, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcıların bizzat kendisine ve/veya
Kullanıcılar adına Biletali.com.tr’ye iade edebilir. Biletleme servis ücreti ve/veya akaryakıt harcı iade
kapsamında değildir ve bu iade prosedürleri havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

4.1.9. Kullanıcı, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona (kalkış,varış noktası) ait biletleme
sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı,
bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir.
4.1.10. Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf - Üst Sınıfa Yerleştirilme:
Kullanıcı / Üye bu tür durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi
kapsamında öncelikle Taşiyici Firma’ya; Taşiyici Firma’nın cevabının yeterli olmaması, şikayetten sonuç
alınamaması veya şikayete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Biletali.com.tr’nin; uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi,
uçuş iptali ve alt sınıf - üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Bu ve
benzeri durumlardan kaynaklanan maddi ve/veya manevi zararlardan ve/veya mağduriyetlerden
Bileteli.com.tr’nin hiç bir sorumluluğu yoktur.
4.1.11. Kullanıcı, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek
ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya
yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.)
çıkışın engellenmesi durumlarında Biletali.com.tr'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle
oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve
taahhüt eder. 
4.1.12. Kullanıcı, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim
bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların iptal edilmesi,
gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda
Biletali.com.tr'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı
oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili Taşiyici Firma’ya veya ilgili yerel yönetimlere
ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
4.1.13. Biletali.com.tr, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında
web sitesinde ve/veya mobil uygulamasında göstermektedir. Buna ek olarak Kullanıcılara bilgilendirmek
için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme mesajı atmaktadır. Kullanıcılara satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet
satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri
Biletali.com.tr'nin ücretsiz servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden
Biletali.com.tr hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda Taşiyici Firma SMS, e-posta ve/veya
telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanici’ya bildirebilir, bu durumda
Taşiyici Firma‘nın en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları geçerlidir ve öncelikle dikkate alınmalıdır.
5- MÜCBİR SEBEPLER
Biletali.com.tr, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda işbu Hizmet Sözleşmesi ve "Gizlilik
Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Biletali.com.tr
açısından bu ve bunun gibi durumlar “gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt” addedilmeyecek veya bu
durumlar için Biletali.com.tr'nin herhangi bir maddi/manevi tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Biletali.com.tr'nin gerekli özeni
göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak
koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve
kötü hava koşulları, Biletali.com.tr'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme
yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
6- FİKRİ HAKLAR, MÜLKİYET HAKLARI
6.1. Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin
(sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla
bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve
diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden " Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak

anılacaktır) Biletali.com.tr'ye ait ve/veya Biletali.com.tr tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında
alınmıştır.
6.2. Kullanıcılar ve/veya Ziyaretçiler işbu Hizmet Sözleşmesi dahilinde Biletali.com.tr tarafından sarahaten
yetki verilmediği hallerde, Biletali.com.tr; Biletali.com.tr hizmetlerine, bilgilerine, Telif Haklarına Tabi
Çalışmaları'na, ticari markalarına, ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve
bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Hizmet Sözleşmesi’ni kabul ederek,
Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda
dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve
etiketleri Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak
türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yapmamayı; Biletali.com.tr'nin Telif
Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerilerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi
ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiçkimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz.
İşbu Hizmet Sözleşmesi’nde izin verilen haller dışında Biletali.com.tr’nin telif haklarına tabi çalışmalarının
herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif
haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi/manevi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai
sorumluluğunuzu gerektirebilir.
6.3. Kullanıcılar Biletali.com.tr hizmetlerini, Biletali.com.tr bilgilerini ve Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına
Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek ve/veya başkasına
Biletali.com.tr‘nin hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Hizmet
Sözleşmesi dahilinde Biletali.com.tr tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Kullanıcılar
Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan
türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
7- GİZLİLİK
Biletali.com.tr, Kullanıcıların kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri üçüncü kişilerle, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ile ilgili açıklanan
amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Biletali.com.tr Gizlilik Politikası
aşağıdaki linkte yer almaktadır. İş bu  hizmet sözleşmesini onayladığınız taktirde Biletali.com.tr’nin
anasayfasından ve aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz “Gizlilik Politikasını” kabul etmiş olursunuz.
https://www.biletali.com.tr/gizlilik-politikasi
8- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Hizmet Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Hizmet Sözleşmesi dahilinde
doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı
kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Hizmet Sözleşmesinden dolayı doğan veya
doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Gaziantep Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9- YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu Hizmet Sözleşmesi Biletali.com.tr tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.
Kullanıcılar, işbu Hizmet Sözleşmesi hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olurlar. Biletali.com.tr,
dilediği zaman işbu Hizmet Sözleşmesi hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler, değişiklik tarihi
belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.